Registrace

Uživatel

Zadejte prosím příslušné údaje pro registraci. Povinné údaje jsou označeny . Registrace vám v budoucnu usnadní nákupy.


Zároveň s registrací vyjadřuji
s tím, aby má e-mailová adresa byla využita pro nepravidelné zasílání obchodních sdělení, informací o novinkách a nabídek, ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Souhlas je poskytován na dobu neurčitou a lze jej kdykoliv odvolat. Návod k odvolání najdete vždy na konci obchodního sdělení či nabídky.

Potvrzením této registrace spolu s údaji zde obsaženými, tímto výslovně prohlašuji, že souhlasím se zpracováním mnou poskytnutých osobních údajů v souladu s uvedenými obchodními podmínkami.